Loop ik als proefpersoon gevaar?

De kans op ernstige ziekte of beschadiging door deelname aan geneesmiddelenonderzoek is extreem klein, maar geen enkel onderzoek is gegarandeerd zonder gevaar. Bij het CHDR doen wij er alles aan om de risico’s voor proefpersonen te minimaliseren. De veiligheid van onze proefpersonen staat altijd op de eerste plaats. Voordat wij een studie mogen uitvoeren, vindt er ook altijd een onafhankelijke controle van de onderzoeksopzet plaats door deskundigen in de medisch-ethische toetsingscommissie. Dit is in Nederland namelijk wettelijk verplicht en daarnaast heeft het CHDR een wetenschappelijke adviesraad waarin elke studie wordt getoetst. De wetenschappers in deze raad zijn uitgezocht op hun deskundigheid. Zij doen aanbevelingen om elke studie zo veilig mogelijk te maken voor deelnemers.

Meer weten?

Diederik Jekel vraagt in diverse video’s de medewerkers van CHDR alles over geneesmiddelenonderzoek.

IN HET CENTRUM VOOR KENNISDELING