Loop ik als proefpersoon gevaar?

Geen enkel onderzoek is gegarandeerd zonder gevaar, maar de kans op ernstige ziekte of beschadiging door deelname aan geneesmiddelonderzoek is wel extreem klein. We doen er bij CHDR alles aan om de risico’s voor proefpersonen te minimaliseren. We weten hoe we dat moeten doen:. in de 35 jaar dat wij geneesmiddelenonderzoek doen, is er nog nooit iemand als gevolg van een studie ernstig ziek geworden of overleden. Voordat wij een studie mogen uitvoeren, vindt er ook altijd een onafhankelijke controle van de onderzoeksopzet plaats door deskundigen in de medisch-ethische toetsingscommissie. Dit is in Nederland wettelijk verplicht. Daarnaast heeft het CHDR een wetenschappelijke adviesraad waarin elke studie wordt getoetst. De wetenschappers in deze raad zijn uitgezocht op hun deskundigheid. Zij doen aanbevelingen om elke studie zo veilig mogelijk te maken voor deelnemers.

Meer weten?

Diederik Jekel vraagt in diverse video’s de medewerkers van CHDR alles over geneesmiddelenonderzoek.

IN HET CENTRUM VOOR KENNISDELING