Wat zijn de risico’s van geneesmiddelenonderzoek?2023-08-01T09:00:49+00:00

Wat zijn de risico’s van geneesmiddelenonderzoek?

Geneesmiddelenonderzoek is erop gericht om aan te tonen dat een middel werkzaam en veilig is. Dat betekent dus dat we nog niet alles weten over die veiligheid op het moment dat we het middel aan proefpersonen geven. We realiseren ons dat dat voor proefpersonen best spannend kan zijn. We doen er dan ook alles aan om elke studie zo veilig mogelijk te maken.

Meteen naar:

Wat zijn de risico’s van geneesmiddelenonderzoek?

Geneesmiddelenonderzoek is erop gericht om aan te tonen dat een middel werkzaam en veilig is. Dat betekent dus dat we nog niet alles weten over die veiligheid op het moment dat we het middel aan proefpersonen geven. We realiseren ons dat dat voor proefpersonen best spannend kan zijn. We doen er dan ook alles aan om elke studie zo veilig mogelijk te maken.

Meteen naar:

Medisch-ethische commissie

Voordat we met een CHDR-onderzoek starten moet er eerst een protocol worden geschreven waarin we precies uitleggen wat we gaan doen tijdens het onderzoek. We maken daarbij bijvoorbeeld gebruik van alle kennis die in het laboratorium (in celkweken en bij verschillende diersoorten) al verzameld is over het nieuwe middel en van onze ervaring met vergelijkbare middelen. Dat protocol moet worden goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie (METC). In een METC zitten deskundigen op het gebied van geneesmiddelen en onderzoek, waaronder artsen, een apotheker, een ethicus, een jurist en iemand die kijkt vanuit het perspectief van de proefpersoon. Daarnaast kunnen ook andere deskundigen een plaats hebben in een METC, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen.

De METC kijkt ook naar de informatie die we aan proefpersonen geven, zoals de informatie op onze website. Pas als de METC ervan overtuigd is dat we de proefpersoon goed voorlichten en het ongemak en de risico’s voor de proefpersonen aanvaardbaar zijn, krijgen we toestemming om te beginnen met de werving van proefpersonen.

De veiligheid van onze proefpersonen staat bij CHDR altijd op de eerste plaats.

Doseringen van de geneesmiddelen

Bij de eerste toediening aan proefpersonen beginnen we altijd met een heel lage dosering. Vervolgens wordt de dosering beetje bij beetje verhoogd. Bij elke nieuwe stap analyseren we eerst alle beschikbare informatie uit de vorige stap. Als er iets onverwachts gebeurt, zetten we de studie stop tot we begrijpen wat het betekent voor de veiligheid van onze proefpersonen.

Is geneesmiddelenonderzoek gevaarlijk?

Als er zich tijdens geneesmiddelenonderzoek een probleem voordoet, dan heeft elk onderzoeksinstituut procedures klaarliggen om snel te beslissen wat er moet gebeuren. De artsen die betrokken zijn bij de studie kunnen de meeste problemen goed oplossen. Er zijn ook altijd afspraken met één of meer ziekenhuizen in de buurt om zo nodig intensieve zorg te geven. Gelukkig is er in Nederland nog nooit een gezonde proefpersoon ernstig ziek geworden door een geneesmiddelstudie.

Hoe veilig is geneesmiddelenonderzoek bij het CHDR?

Al onze inspanningen op het gebied van veiligheid leiden ertoe dat we in Nederland in de afgelopen decennia geen ernstige incidenten hebben gehad met gezonde proefpersonen. De veiligheid van onze proefpersonen staat bij CHDR altijd op de eerste plaats. Sterfgevallen hebben zich dus ook niet voorgedaan. Ook in de rest van de wereld is het zeer zeldzaam dat er ernstige incidenten plaatsvinden, terwijl er wereldwijd dagelijks vele duizenden proefpersonen vrijwillig en betaald meedoen aan geneesmiddelenonderzoek. Als zich ergens ter wereld een incident voordoet, analyseren we dat altijd zorgvuldig. We kijken dan of we onze eigen procedures moeten aanpassen.

Veelgestelde vragen over geneesmiddelenonderzoek

Is geneesmiddelenonderzoek gevaarlijk?2022-11-16T11:42:00+00:00

Geneesmiddelenonderzoek is nooit geheel zonder risico’s maar er wordt alles aan gedaan om het veilig te maken. Zo mogen onderzoeken pas uitgevoerd worden als ze goedgekeurd zijn door een medisch-ethische toetsingscommissie.

Welke risico’s zitten er aan geneesmiddelenonderzoek?2022-11-24T11:37:28+00:00

Geneesmiddelen kunnen bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn of misselijkheid. Maar in de afgelopen 35 jaar heeft er bij het CHDR niemand blijvende schade overgehouden aan geneesmiddelenonderzoek.

Ga naar de bovenkant