Wat zijn de risico’s van geneesmiddelenonderzoek?2023-12-20T14:29:03+00:00

Wat zijn de risico’s van geneesmiddelenonderzoek?

Geneesmiddelenonderzoek heeft als doel om aan te tonen dat een middel werkzaam en veilig is. Dat betekent dus dat we nog niet alles weten over de veiligheid op het moment dat we het middel aan proefpersonen geven. We begrijpen dat dit voor proefpersonen best spannend kan zijn. Daarom doen we er dan ook alles aan om elke studie zo veilig mogelijk te maken.

Meteen naar:

Wat zijn de risico’s van geneesmiddelenonderzoek?

Geneesmiddelenonderzoek heeft als doel om aan te tonen dat een middel werkzaam en veilig is. Dat betekent dus dat we nog niet alles weten over de veiligheid op het moment dat we het middel aan proefpersonen geven. We begrijpen dat dit voor proefpersonen best spannend kan zijn. Daarom doen we er dan ook alles aan om elke studie zo veilig mogelijk te maken.

Meteen naar:

Medisch-ethische commissie

Voordat we met een CHDR-onderzoek starten, schrijven we eerst een protocol waarin we precies uitleggen wat we gaan doen. Hierbij maken we bijvoorbeeld gebruik van verzamelde kennis uit laboratoriumstudies (in celkweken en bij verschillende diersoorten) over het nieuwe middel en van onze ervaring met vergelijkbare middelen.

Dit protocol moet worden goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie (METC).

In een METC zitten deskundigen op het gebied van geneesmiddelen en onderzoek, waaronder artsen, een apotheker, een ethicus, een jurist en iemand die kijkt vanuit het perspectief van de proefpersoon. Ook andere deskundigen kunnen een plaats hebben in een METC, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen.

De METC kijkt ook naar de informatie die we aan proefpersonen geven, zoals de informatie op onze website.

Pas wanneer de METC ervan overtuigd is dat we de proefpersoon goed voorlichten en dat het ongemak en de risico’s voor de proefpersonen aanvaardbaar zijn, krijgen we toestemming om te beginnen met de werving van proefpersonen.

De veiligheid van onze proefpersonen staat bij CHDR altijd op de eerste plaats.

Doseringen van de geneesmiddelen

Bij de eerste toediening aan proefpersonen beginnen we altijd met een heel lage dosering. Vervolgens wordt de dosering beetje bij beetje verhoogd. Bij elke nieuwe stap analyseren we eerst alle beschikbare informatie uit de vorige stap. Als er iets onverwachts gebeurt, zetten we de studie stop tot we begrijpen wat het betekent voor de veiligheid van onze proefpersonen.

Is geneesmiddelenonderzoek gevaarlijk?

Bij geneesmiddelenonderzoek worden er stappen genomen om de veiligheid van proefpersonen te waarborgen. Elk onderzoeksinstituut heeft procedures paraat om snel te reageren als er een probleem optreedt; zo ook het CHDR. De betrokken artsen kunnen de meeste situaties goed aanpakken. Er zijn ook altijd afspraken met één of meer ziekenhuizen in de buurt voor eventuele intensieve zorg. Het is geruststellend om te weten dat in Nederland nog nooit een gezonde proefpersoon ernstig ziek is geworden door een geneesmiddelstudie.

Hoe veilig is geneesmiddelenonderzoek bij het CHDR?

Bij het CHDR staat de veiligheid van onze proefpersonen altijd op de eerste plaats. Al onze inspanningen op het gebied van veiligheid hebben geleid tot geen ernstige incidenten met gezonde proefpersonen in Nederland in de afgelopen decennia. Ook zijn er geen sterfgevallen voorgekomen.

Wereldwijd is het ook zeer zeldzaam dat er ernstige incidenten plaatsvinden, terwijl er wereldwijd dagelijks vele duizenden proefpersonen vrijwillig en betaald meedoen aan geneesmiddelenonderzoek. Als zich ergens ter wereld een incident voordoet, analyseren we dat altijd zorgvuldig. We kijken dan of we onze eigen procedures moeten aanpassen.

Veelgestelde vragen over geneesmiddelenonderzoek

Is geneesmiddelenonderzoek gevaarlijk?2023-11-24T11:45:49+00:00

Geneesmiddelenonderzoek is nooit geheel zonder risico’s en kan inherent dus enige risico’s met zich meebrengen. Wel worden er strenge maatregelen genomen om het zo veilig mogelijk te maken. Elk onderzoek moet namelijk eerst worden goedgekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie voordat het van start kan gaan.

Wat zijn de risico’s van geneesmiddelenonderzoek?2023-11-24T11:46:58+00:00

Bij geneesmiddelenonderzoek kunnen bijwerkingen optreden, zoals hoofdpijn of misselijkheid. Het is goed om te weten dat gedurende de afgelopen 35 jaar bij het CHDR niemand blijvende schade heeft opgelopen als gevolg van deelname aan geneesmiddelenonderzoek. De veiligheid van proefpersonen heeft altijd de hoogste prioriteit.

Ga naar de bovenkant