Is de vergoeding (voor proefpersonen) zo hoog vanwege het risico?

Nee, zeker niet. Er is geen relatie tussen de hoogte van de vergoeding en het risico dat je loopt. We willen helemaal geen onderzoek doen waarbij je echt risico loopt op gezondheidsschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de tijd die het je kost om mee te doen. Je bent als het ware een tijdelijk medewerker. De vergoeding wordt ook beïnvloed door het aantal metingen of tests. Als we meer van je vragen, bijvoorbeeld regelmatig tests doen achter een computer, is de vergoeding hoger.

Meer weten?

Diederik Jekel vraagt in diverse video’s de medewerkers van CHDR alles over geneesmiddelenonderzoek.

IN HET CENTRUM VOOR KENNISDELING