Is de vergoeding (voor proefpersonen) zo hoog vanwege het risico?

Nee, zeker niet. Er is geen relatie tussen de hoogte van de vergoeding van geneesmiddelenonderzoek en het risico dat je loopt. Het CHDR wil helemaal geen medische testen uitvoeren waarbij je als proefpersoon echt risico loopt op gezondheidsschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de tijd die het je kost om deel te nemen. Daarnaast wordt de vergoeding ook beïnvloed door de hoeveelheid aan metingen of testen die uitgevoerd moeten worden. Hoe intensiever het onderzoek is, des te hoger is de vergoeding.

Meer weten?

Diederik Jekel vraagt in diverse video’s de medewerkers van CHDR alles over geneesmiddelenonderzoek.

IN HET CENTRUM VOOR KENNISDELING