Gaan jullie mijn Parkinson genezen?

Helaas is het niet zo dat u door mee te doen aan ons onderzoek, genezen wordt van een ziekte. Maar we hebben uw hulp wel hard nodig om te werken aan behandelingen van de toekomst. We onderzoeken bij CHDR veel nieuwe geneesmiddelen, ook op het gebied van de ziekte van Parkinson. Naast onderzoek bij gezonde vrijwilligers doen we ook studies bij patiënten. Het betreft meestal verkennende studies. Patiënten die meedoen met zo’n studie, dragen bij aan de groeiende kennis over de ziekte en mogelijke behandelingen. Op termijn gaan we hopelijk de ziekte van Parkinson helpen genezen, dankzij die inzet van gezonde vrijwilligers en patiënten met de ziekte van Parkinson. En omdat wij die bijdrage zeer waarderen, krijgt u een vergoeding voor uw tijd.

Meer weten?

Diederik Jekel vraagt in diverse video’s de medewerkers van CHDR alles over geneesmiddelenonderzoek.

IN HET CENTRUM VOOR KENNISDELING