Hoe werkt geneesmiddelenonderzoek?2023-07-27T08:10:12+00:00

Hoe werkt geneesmiddelenonderzoek?

In geneesmiddelenonderzoek worden medicijnen getest op hun werkzaamheid en bijwerkingen. Meedoen aan geneesmiddelenonderzoek kan pas als je voldoet aan een aantal eisen die verschillen per onderzoek. Maar hoe wordt bepaald wie er mee mag doen? En welke stappen doorloop je als vrijwilliger bij een geneesmiddelenonderzoek bij het CHDR?

Meteen naar:

Hoe werkt geneesmiddelenonderzoek?

In geneesmiddelenonderzoek worden medicijnen getest op hun werkzaamheid en bijwerkingen. Meedoen aan geneesmiddelenonderzoek kan pas als je voldoet aan een aantal eisen die verschillen per onderzoek. Maar hoe wordt bepaald wie er mee mag doen? En welke stappen doorloop je als vrijwilliger bij een geneesmiddelenonderzoek?

Meteen naar:

Deelnemen aan onderzoek

  1. Telefonisch contact: Als jij je als proefpersoon hebt aangemeld wordt er eerst telefonisch contact met je opgenomen. We bespreken dan kort het onderzoek, de planning en stellen alvast enkele vragen om te kijken of je voldoet aan de eerste vereisten van het onderzoek.
  2. Medische keuring: Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een medische keuring. Dat gebeurt voor ieder nieuw onderzoek waaraan wordt deelgenomen. Je krijgt uitgebreide uitleg over het onderzoek waarvoor je, je aanmeldt. Naast informatie over het belang van het onderzoek krijg je uitgebreide uitleg over de risico’s van het geneesmiddelenonderzoek, het eventuele ongemak en de gang van zaken tijdens het onderzoek.
  3. Akkoord deelname onderzoek: Als proefpersoon teken je vervolgens een formulier waarin je bevestigt dat je de uitleg hebt begrepen en mee wil doen aan het onderzoek.
  4. Recht om te stoppen: Als proefpersoon behoud je overigens altijd het recht om je terug te trekken, ook tijdens het onderzoek.

Hoe vaak mag ik meedoen aan geneesmiddelenonderzoek?

Je mag maximaal 4 keer per jaar deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek. Ook moet er minimaal 90 dagen tussen de verschillende soorten onderzoeken zitten. Voor deelname aan het onderzoek gelden strenge wetten en regels om je veiligheid te waarborgen en je mag pas meedoen als je door de medische keuring bent gekomen.

Medische keuring

Tijdens de medische keuring wordt gekeken of je helemaal gezond bent en voldoet aan de eisen van de betreffende studie. Als een middel bijvoorbeeld effect heeft op de bloeddruk, zal strikter worden gekeken naar jouw bloeddruk. Deze medische keuring is de eerste stap van het geneesmiddelenonderzoek.

Tijdens de medische keuring wordt gekeken of je helemaal gezond bent en voldoet aan de eisen van de betreffende studie.”

Soorten onderzoeken

Onderzoek op locatie in Leiden

Als je als proefpersoon medisch bent goedgekeurd, word je ingepland voor het onderzoek. Je gaat dan naar de Clinical Research Unit (CRU) waar het onderzoek plaatsvindt en verblijft daar meestal een paar dagen. Het geneesmiddel wordt toegediend – bijvoorbeeld via een injectie, een infuus of een capsule. Tijdens het verblijf op de CRU worden regelmatig bloed en urine afgenomen om te kijken hoe het geneesmiddel wordt opgenomen en weer wordt uitgescheiden door het lichaam. Regelmatig worden je bloeddruk, temperatuur en andere zaken gemeten om objectief vast te stellen of het geneesmiddel gezondheidseffecten heeft. Ook worden vaak aanvullende tests gedaan, die waardevolle informatie kunnen opleveren over de werkzaamheid of bijwerkingen van het middel. Het CHDR gebruikt bijvoorbeeld tests om korte- en langetermijngeheugen, hand-oogcoördinatie, balans, reactiesnelheid en andere hersenfuncties te testen. Bij geneesmiddelen die op de huid worden toegediend, wordt een eventueel effect met een groot aantal verschillende camera’s en andere meetinstrumenten in kaart gebracht.

Onderzoeken zonder overnachtingen.

Het is niet altijd nodig om gedurende het onderzoek op de CRU te verblijven. Soms kan je na de eerste onderzoeken ook weer naar huis en worden de effecten gemeten via verschillende gadgets die je meekrijgt zoals een smartphone, bloeddrukmeter, of smartwatch. Dat kan bijvoorbeeld bij een onderzoek naar middelen voor huidziekten die als een zalf op de huid worden aangebracht. In deze gevallen duurt het geneesmiddelenonderzoek op de CRU zelf bijvoorbeeld maar één dag en vindt het grootste gedeelte thuis plaats. In andere gevallen is het wel noodzakelijk dat alle proefpersonen ‘in huis’ op de CRU zijn, in het belang van het onderzoek en de veiligheid.

Ander onderzoek

Bij het CHDR doen we niet alleen geneesmiddelonderzoek. We ontwikkelen ook nieuwe methoden om geneesmiddelen nog beter te kunnen testen. Ook daarvoor worden soms vrijwilligers gezocht. Het gaat om heel uiteenlopende onderzoeken, van rijden in een simulator tot uiteenlopende tests van spieren en zenuwstelsel. Met deze methoden kan toekomstig onderzoek verbeterd worden.

Veelgestelde vragen over geneesmiddelenonderzoek

Hoe werkt geneesmiddelenonderzoek?2022-11-16T10:59:21+00:00

Als je mee wil doen aan geneesmiddelenonderzoek word je eerst medisch gekeurd. Als je voldoet aan de eisen van de studie mag je meedoen. Je krijgt dan een uitgebreide uitleg over het onderzoek. Op de eerste dag van het onderzoek meld je je bij het onderzoekscentrum. Daar vinden de onderzoeken en testen plaats.

Mag je op elk moment stoppen met geneesmiddelenonderzoek?2022-11-16T10:59:55+00:00

Ja je mag altijd stoppen tijdens een onderzoek als je niet meer mee wil doen. Deelname is tenslotte vrijwillig.

Ga naar de bovenkant