Het CHDR in Leiden: ons verhaal

Het Centre for Human Drug Research (CHDR) is een innovatief instituut op het gebied van klinische geneesmiddelontwikkeling. Sinds de oprichting in 1987 worden hier, in het Leiden Bio Science Park, jaarlijks tientallen onderzoeken uitgevoerd. Dit gebeurt bij zowel gezonde vrijwilligers als patiënten.

Meteen naar:

Het CHDR in Leiden: ons verhaal

Het Centre for Human Drug Research (CHDR) is een innovatief instituut op het gebied van klinische geneesmiddelontwikkeling. Sinds de oprichting in 1987 worden hier, in het Leiden Bio Science Park, jaarlijks tientallen onderzoeken uitgevoerd. Dit gebeurt bij zowel gezonde vrijwilligers als patiënten.

Meteen naar:

Nederlandse stichting

Als stichting heeft het CHDR geen aandeelhouders. De winst wordt dus niet uitgekeerd aan individuele investeerders of eigenaren. De opbrengsten zetten we in voor de volgende doeleinden:

  • Investering in eigen onderzoek, in ons onderzoekscentrum in Leiden
  • Nieuwe onderzoekers opleiden

We zijn voortdurend op zoek naar geavanceerdere methoden om de effecten van geneesmiddelen te meten. Als stichting kunnen we een belangrijk deel van het geld dat we verdienen dus investeren in onze eigen innovatieve onderzoeken.

Onze opdrachtgevers zijn farmaceutische en biotechnologische bedrijven. Voor hen onderzoeken wij:

  • Nieuwe geneesmiddelen
  • Nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen

Onze onderzoeksresultaten vormen een belangrijk onderdeel van het dossier dat zij uiteindelijk moeten aanbieden aan de bevoegde autoriteiten: autoriteiten die gaan over de beoordeling van (nieuwe) geneesmiddelen.

Het CHDR is verder ook een wetenschappelijk instituut en onze resultaten publiceren we in vooraanstaande wetenschappelijke vakbladen.

Eigen onderzoekscentrum Leiden

Het CHDR is opgericht vanuit de Leidse universiteit en werkt nauw samen met:

  • Grote ziekenhuizen
  • Wetenschappers van over de hele wereld
  • Universitaire medische centra

Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en andere UMC’s.

Het CHDR telt in totaal zo’n 300 medewerkers die worden ondersteund door een groep van 100 studenten die praktijkervaring opdoen. Veel van hen voeren hun promotieonderzoek bij ons uit. Studenten van verschillende studierichtingen lopen stage bij het CHDR en leveren zo ook een waardevolle bijdrage aan ons onderzoek.

Medisch onderzoek bij gezonde proefpersonen

Het eerste onderzoek naar een nieuw geneesmiddel in ons onderzoekscentrum in Leiden vindt meestal plaats bij gezonde proefpersonen. Er worden dan heel veel data verzameld bij veel verschillende doseringen. Een uitgelezen kans om te kijken of het middel effectief is.

Maar het meten van geneesmiddeleffecten bij gezonde mensen kan uitdagend zijn:

  • Hoe meet je bijvoorbeeld het effect van een middel dat ontstekingen remt bij iemand zonder ontsteking?
  • Of hoe onderzoek je of een geneesmiddel helpt tegen paniekaanvallen bij gezonde proefpersonen?

Methoden

Het CHDR werkt daarvoor vaak met zogenaamde challenge modellen. Zo zijn er bijvoorbeeld stoffen die bij aanbrengen op de huid een milde en voorbijgaande ontstekingsreactie veroorzaken.

En als je proefpersonen lucht met veel CO2 in laat ademen, is de kans groot dat ze een angstig gevoel krijgen. Dit is vergelijkbaar met een lichte paniekaanval. Met zulke methodes kunnen we op een veilige manier beoordelen of een middel in het beoogde effect heeft bij gezonde proefpersonen.

Een medisch onderzoek bij het CHDR is betaald en wordt uitgevoerd volgens strenge protocollen zodat je veiligheid gewaarborgd blijft.