Waarom onderzoek je medicijnen in gezonde mensen?

Om een middel veilig aan patiënten toe te kunnen dienen, moeten we er eerst meer van weten. Daarom onderzoeken we in gezonden proefpersonen hoe het lichaam het geneesmiddel opneemt en hoe snel het weer uit het bloed verdwijnt. Ook kijken we of er bijwerkingen ontstaan en bij welke dosis dan. Dat kunnen we het beste eerst in gezonde mensen  onderzoeken. Bij patiënten weet je immers niet of hun klachten veroorzaakt worden door hun ziekte of door het middel. Bovendien gaat het lichaam van een ziek persoon soms anders om met geneesmiddelen dan het lichaam van een gezonde proefpersoon. Het testen van nieuwe geneesmiddelen is dus vaak een onmisbare stap in de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel voordat overgegaan wordt tot toediening aan patiënten.

Meer weten?

Diederik Jekel vraagt in diverse video’s de medewerkers van CHDR alles over geneesmiddelenonderzoek.

IN HET CENTRUM VOOR KENNISDELING