Welke risico’s er bestaan bij geneesmiddelenonderzoek, hangt af van het toegediende middel. Proefpersonen krijgen altijd uitgebreide voorlichting over de te verwachten risico’s. Die voorlichting is gebaseerd op eerder onderzoek met proefdieren en/of mensen.