De resultaten van alle onderzoeken met een nieuw geneesmiddel worden zorgvuldig vastgelegd in het dossier dat de fabrikant uiteindelijk moet aanbieden aan de autoriteiten, zoals het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de European Medicines Agency (EMA). Die autoriteiten bepalen op grond van al die resultaten of het middel wordt toegelaten tot de markt en dus voorgeschreven mag worden aan patiënten.