Geneesmiddelenonderzoek begint in het laboratorium. Een veelbelovend potentieel geneesmiddel wordt vervolgens in enkele stappen getest bij mensen: eerst bij gezonde proefpersonen, dan in kleine groepen patiënten en vervolgens in grote klinische studies met grote aantallen patiënten. Bovendien wordt na toelating op de markt verder gemonitord of het middel ook in de praktijk voldoet.