Onderzoek naar het effect van anti-epileptica op de prikkelbaarheid van de hersenen gemeten met TMS

4 onderzoeksdagen

1 terugkomdag

€ 1.472,-

Dit onderzoek is afgerond, aanmelden is niet meer mogelijk. Je kunt je nog wel aanmelden voor de
lopende onderzoeken
.

WIJ ZOEKEN

  • Mannen tussen de 18 en 45 jaar
  • Zonder epilepsie

HET ONDERZOEK

Een studie naar het effect van geneesmiddelen voor epilepsie en een slaapmiddel op de prikkelbaarheid van de hersenen.
Randomized, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, four-way cross over single dose study to determine the test-retest ability of, and the effect of oral valproic acid, levetiracetam and lorazepam on, cortical excitability measurements in healthy volunteers as measured by TMS-EEG. 

Klik hier voor het wetenschappelijke artikel van het onderzoek.

Klik hier voor de wetenschappelijke poster van het onderzoek. 

Achtergrond

TMS (transcraniële magnetische stimulatie) is een non-invasieve methode om de prikkelbaarheid van de hersenen te onderzoeken. Bij TMS worden korte, ongevaarlijke magnetische pulsen gegeven aan de hersenen. Als deze pulsen worden gegeven in een deel van de hersenen dat de beweging van de hand aanstuurt, veroorzaken deze een korte beweging. Deze beweging kan gemeten worden door een elektrode te plakken op de hand (EMG, elektromyografie). Daarnaast kan de reactie van de hersenen zelf gemeten worden door middel van een hersenfilmpje (EEG, elektro-encefalogram). Zo kan de prikkelbaarheid van de hersenen direct gemeten worden.
In dit onderzoek werd onderzocht of TMS gebruikt kan worden om de effecten van twee bestaande anti-epileptica (valproaat of levetiracetam) aan te tonen. Deze middelen werken door de prikkelbaarheid van de hersenen te verlagen. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of TMS in combinatie met EEG en EMG geschikte methodes zijn om de werking van de anti-epileptica valproaat en levetiracetam te beoordelen.  

Methoden

Het onderzoek is uitgevoerd bij 16 mannelijke gezonde vrijwilligers, tussen de 18 en 45 jaar, zonder epilepsie. Elke deelnemer kreeg elk medicijn én placebo eenmalig toegediend tijdens een onderzoeksdag. Voor en na toediening van de medicatie werden TMS metingen gedaan, in combinatie met EEG en EMG. De prikkelbaarheid van de hersenen in reactie op de elektrische puls van de TMS werd gemeten, en onderzocht of deze reactie naar verwachting lager zou zijn na inname van de anti-epileptica. 

Resultaten

Zowel valproaat als levetiracetam zorgden voor een afname in de spierreactie na TMS puls. Ook zorgden allebei de anti-epileptica voor een verlaging van de prikkelbaarheid van de hersenen. Dit kon goed gemeten worden met de TMS opstelling in combinatie met EEG en EMG. 

Conclusies

TMS in combinatie met EEG en EMG kan gebruikt worden als methode om de werking van medicatie op de prikkelbaarheid van de hersenen te bepalen. De methode is non-invasief, en snel uit te voeren, waardoor dit makkelijk meerdere keren tijdens een onderzoek gedaan kan worden.  

De CHDR1941 wordt als vervolg op deze studie uitgevoerd bij patiënten met epilepsie. Meer informatie vindt u op deze website.  

IN HET CENTRUM VAN GEZONDHEID & WELZIJN