De resultaten van geneesmiddelenonderzoek komen allereerst in het dossier dat onze opdrachtgevers aan de autoriteiten moeten aanbieden, om te laten zien dat hun middel effectief en veilig is. Onze opdrachtgevers kunnen ook aan de hand van onze resultaten beslissen wat de beste volgende stap is: terug naar de tekentafel of verder gaan met de klinische ontwikkeling van het middel. We publiceren regelmatig over onze onderzoeksresultaten in de wetenschappelijke vakliteratuur en stellen (bijvoorbeeld) nieuwe meetmethoden gratis ter beschikking aan andere onderzoekers.