Geneesmiddelenonderzoek is veilig. Er wordt veel geïnvesteerd in de veiligheid van proefpersonen, van de keuring vooraf tot de uitvoering in de praktijk. Dat betekent niet dat er geen enkel risico is. Het gaat immers vaak om nieuwe medicijnen, die nog niet eerder aan mensen zijn toegediend. Alle onderzoeksinstituten zijn doordrongen van dat besef en nemen gepaste maatregelen. Vandaar dat we in Nederland in de afgelopen decennia nog nooit ernstige complicaties hebben meegemaakt.