Geneesmiddelenonderzoek is nooit geheel zonder risico’s en kan inherent dus enige risico’s met zich meebrengen. Wel worden er strenge maatregelen genomen om het zo veilig mogelijk te maken. Elk onderzoek moet namelijk eerst worden goedgekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie voordat het van start kan gaan.