Over de vergoeding voor proefpersonen die meedoen aan geneesmiddelenonderzoek zijn landelijke afspraken gemaakt. De medisch-ethische toetsingscommissie controleert of voorgestelde vergoeding conform de afspraken is.