Ten gevolge van uw aanmelding bij proefpersoon.nl worden uw contactgegevens en gezondheidsgegevens vastgelegd in een database. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor de selectie van proefpersonen ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende administratie, tenzij u daadwerkelijk als proefpersoon mee gaat doen aan een onderzoek. Daarover wordt hieronder ook informatie gegeven.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te bepalen of, en zo ja, aan welk onderzoek u kunt deelnemen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen over deelname aan een onderzoek. Wij beveiligen uw gegevens goed tegen inbreuk door derden.

Zolang u niet aan een onderzoek deelneemt, zullen wij de gegevens die u invult via proefpersoon.nl niet delen met onze opdrachtgevers of andere partijen.
Dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren, zoals technische en IT ondersteuningsbedrijven kunnen wel inzicht hebben in uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacy verklaring

Als proefpersoon ontvangt u aanvullende informatie over bescherming persoonsgegevens
Indien u hebt besloten om als proefpersoon mee te doen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek bij het CHDR, ontvangt u aanvullende informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens in het kader van dat specifieke onderzoek.

Wij voeren onderzoek uit voor opdrachtgevers (zogenoemde sponsoren), maar kunnen ook voor onszelf onderzoek uitvoeren. Wanneer u daadwerkelijk gaat deelnemen aan een onderzoek, wordt u expliciet gevraagd of u ermee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van onze opdrachtgever of van onszelf. Wij zullen de onderzoeksgegevens die verkregen worden tijdens het uitvoeren van het onderzoek voor een opdrachtgever slechts gecodeerd aan de opdrachtgever sturen.

Gegevensverwerking ten behoeve van selectie proefpersonen
Door in het aanmeldformulier op de knop “Akkoord en verzenden” te klikken gaat u er mee akkoord dat CHDR uw gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van deelnemers voor onderzoeken die op het CHDR worden uitgevoerd. U geeft dus geen toestemming voor deelname aan een onderzoek.

Wij verwerken de door u via proefpersoon.nl verstrekte gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming. We bewaren de door u bij aanmelding ingevulde gegevens in een database gedurende vijf jaar. Daarna worden uw gegevens verwijderd. We schonen de database elk jaar op. Nogmaals: de gegevensverwerking via proefpersoon.nl staat los van de gegevensverwerking in het kader van een onderzoek waaraan u deelneemt.

Uw rechten

U hebt het recht om de gegevens die wij over u verwerken naar aanleiding van uw aanmelding via proefpersoon.nl in te zien en onjuistheden te corrigeren. Ook hebt u het recht om de gegevens die wij van u hebben verzameld naar aanleiding van uw gegevens te laten verwijderen. U hebt ook het recht om CHDR te verzoeken uw gegevens niet verder te verwerken. CHDR zal dan geen contact meer met u opnemen over deelname aan onderzoeken en uw gegevens niet langer bewaren. Indien gewenst, hebt u het recht om uw gegevens over te laten dragen naar een andere partij.

Klachten

Hebt u vragen over deze privacy statement, wilt u uw rechten uitoefenen of heeft u klachten over privacy? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van CHDR.
Stuur een email naar DPO-gegevensbescherming@chdr.nl
of stuur een brief naar:

CHDR
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Zernikedreef 8
2333 CL Leiden

U kunt ook rechtstreeks bellen naar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming: 071-5246439.

Komt u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uit en hebt u nog steeds klachten met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, dan staat het u uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het verwerken van persoonsgegevens in Nederland.
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of bel via het gratis telefoonnummer 088-1805 250).

Versie 03 – 17 juli 2019