Onderzoek naar de effecten van THC en CBD

5 onderzoeksdagen

1 terugkomdag

€ 1.969,-

Dit onderzoek is afgerond, aanmelden is niet meer mogelijk. Je kunt je nog wel aanmelden voor de
lopende onderzoeken
.

WIJ ZOEKEN

  • Mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar

HET ONDERZOEK

A randomized, double-blind, placebo-controlled 5-way crossover study to assess the modulating effect of single doses of CBD on psychotropic and analgesic effects of a single dose of THC in healthy volunteers using the NeuroCart and PainCart test batteries. 

Achtergrond

De meest bekende werkzame stoffen van de cannabis plant zijn THC en CBD. THC kan voor het bekende ‘high’ gevoel zorgen, en heeft voor sommige mensen ook een pijnstillende werking. Maar THC kan ook leiden tot angstige of verwarde gevoelens of hallucinaties. CBD werkt op een andere manier, en geeft geen ‘high’ gevoel. Er zijn aanwijzingen dat wanneer CBD in combinatie met THC wordt gebruikt, de bijwerkingen van de THC verminderd worden. Dit zou voor mensen die THC willen gebruiken om pijnklachten te verminderen zonder bijwerkingen te ervaren, mogelijk gunstig zijn. 
Het doel van het onderzoek was om het effect van CBD op de pijnstillende werking en bijwerkingen van THC te onderzoeken. Daarnaast werd onderzocht welke dosis van CBD hiervoor het beste zou werken. 

Methode

Aan dit onderzoek hebben 37 gezonde vrijwilligers deelgenomen. Deelnemers werden eenmaal behandeld met 4 maal met 9 mg THC in combinatie met verschillende hoeveelheden CBD. Ook kregen deelnemers één onderzoeksdag placebo toegediend. In deze opzet kon op een eerlijke manier worden bepaald hoe ieder individu reageert op de verschillende doseringen THC en CBD. 
Omdat deelnemers van zichzelf geen pijnklachten ervaren, werd er gebruikt gemaakt van de “PainCart”. Dit is een testbatterij met diverse testen waarin de reactie op verschillende soorten pijnprikkels wordt gemeten, zoals hitte, kou, druk en elektrische schokjes. Deze testen werden uitgevoerd voor en na inname van het onderzoeksmiddel om het effect van het middel op de reactie op pijnprikkels te meten. Daarnaast werden er ook vragenlijsten afgenomen om de pijnervaring te beoordelen, en verschillende metingen gedaan zoals hartslagmetingen en metingen van stresshormonen in het bloed. 

Resultaten 

CBD verminderde niet de bijwerkingen van THC (het gevoel van ‘high’ zijn, veranderde waarneming of angstgevoelens) bij de deelnemers. Daarnaast had CBD ook geen effect op de lichamelijke bijwerkingen van THC, zoals verhoogde hartslag en stresshormonen in het bloed. THC (met en zonder CBD) had geen effecten op de pijngrens (gemeten met de PainCart tests). THC (met of zonder CBD) maakte wel, dat de deelnemers de pijnprikkels na afloop als minder pijnlijk beoordeelden, dan wanneer ze geen THC hadden gekregen. Dit wijst erop dat THC weliswaar geen effect heeft op de pijngrens, maar wel invloed heeft op hoe mensen de pijn ervaren en zich herinneren. THC verminderde ook allodynie, het ervaren van pijn op een prikkel die normaal gesproken niet als pijnlijk wordt ervaren. 

Conclusie 

Uit dit onderzoek is gebleken dat THC een positief effect heeft op de pijn ervaring, en op allodynie, een belangrijk kenmerk van chronische neuropathische pijn. Dit wijst erop dat THC kan helpen bij patiënten die chronische neuropathische pijn hebben. Verder bleek uit het onderzoek dat CBD geen negatief, maar ook geen positief effect heeft op de pijnstillende werking van THC. Daarnaast verminderde CBD ook de bijwerkingen van THC niet. Daarom is besloten om in het vervolgonderzoek met patiënten met chronische neuropathische pijn, wietolie te gebruiken die alleen THC bevat, zonder CBD. Informatie over het vervolgonderzoek kunt u hier vinden. 

IN HET CENTRUM VAN GEZONDHEID & WELZIJN