proefpersoon nl logo

Een onderzoek naar de reactie van de huid op een nieuw middel.

man_vrouw 18- 45 jaar vergoeding Vergoeding € 1.834,-    

Deelnemerscategorie:

Voor dit onderzoek zoeken wij gezonde mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar met een licht huidtype (type I, II of III) en geen medicatie gebruiken.

Het onderzoek:

In dit onderzoek wordt een nieuw middel onderzocht dat mogelijk gebruikt kan worden bij de behandeling van Epidermolysis Bullosa. Het hoofdoel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig het nieuwe onderzoeksmiddel is als het op de huid wordt gesmeerd en hoe het lichaam het middel opneemt en verwerkt. De werkzame stof in het onderzoeksmiddel is cannabinol. Canabinol is een bestandsdeel van cannabis en is veelvuldig aan mensen gegeven in hogere sterktes dan wordt gebruikt in dit onderzoek. Het onderzoeksmiddel is een crème die de ontstekingsreactie, de pijn en de jeuk van Epidermolysis Bullosa zou kunnen verminderen. Daarnaast zou het middel de huid van patiënten met Epidermolysis Bullosa kunnen verstevigen.

Een extra onderdeel van de studie is onderzoek naar de wondgenezing van de huid na het opwekken van een blaar. Onderzoek naar de wondgenezing kan helpen te begrijpen hoe blaren genezen en kan helpen in de ontwikkeling van het nieuwe middel. Je kan zelf kiezen of je aan dit deel van het onderzoek deelneemt.

Planning:

Voorafgaand aan het onderzoek is er een informatiegesprek (duur: 1 uur) en een medische keuring (duur: 1 uur).

Het onderzoek bestaat uit 15 aaneengesloten bezoeken (1x 5,5 uur, 13x 1,5 uur en 1x 2 uur), gevolgd door een nakeuring (duur: 1,5 uur).

Bekijk hier de planning voor groep 4 t/m 6 (zonder blaar trekken).

Bijzondere omstandigheden:

Wij vragen de vrijwilligers om geen alcohol te nuttigen vanaf 24 uur voor de keuringen en iedere onderzoeksdag. Je mag gedurende de looptijd van het onderzoek geen drugs, waaronder cannabis, gebruiken. Het gebruik van geneesmiddelen is niet toegestaan tijdens de gehele onderzoeksperiode. Intensieve fysieke inspanningen dienen te worden vermeden vanaf 48 uur voor elk bezoek (inclusief keuring en nakeuring). Gedurende het onderzoek en 72 uur voor de eerste onderzoeksdag mag de rug niet worden geschoren/een behandeling met laser therapie worden ondergaan. Blootstelling aan hoge doses UV-straling (zonnebaden, zonnebank) is niet toegestaan vanaf 4 weken voor start onderzoek. Vrijwilligers gebruiken een betrouwbare vorm van anticonceptie

Vergoeding:

Voor deelname aan dit onderzoek ontvang je een bruto vergoeding van € 1.834,00. Voor het opwekken van een blaar ontvang je een extra bruto vergoeding van € 190,-.
Dit is exclusief reiskosten. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km, max. 200 km enkele reis). De reiskosten voor het informatiegesprek worden alleen vergoed wanneer u ook de medische keuring heeft bezocht.

Algemene informatie:

Indien je langs komt voor een medische keuring vragen wij of je een ID-kaart of paspoort mee wilt nemen. Wij maken dan een veilige kopie en dekken overbodige gegevens af zoals bijvoorbeeld jouw burgerservicenummer (BSN). Met deze gegevens bekijken wij of je de afgelopen 3 maanden hebt meegedaan aan een medisch onderzoek.. (zie: is meedoen veilig?)

Direct aanmelden

Aanmelden als vrijwilliger voor geneesmiddelenonderzoek bij het CHDR is altijd vrijblijvend.