Alle onderzoeksinstituten maken om te beginnen zelf een afweging van welk onderzoek ze willen en kunnen doen. Er wordt een protocol geschreven dat wordt voorgelegd aan een medisch-ethische toetsingscommissie (METC). De METC bepaalt na grondige bestudering of het verantwoord is dat dit onderzoek bij proefpersonen wordt uitgevoerd. Pas na de toestemming door de METC mogen proefpersonen worden geworven en gekeurd.