Een vergoeding wordt niet bepaald op basis van hoe hoog de risico’s zijn. De vergoeding is gebaseerd op het minimumloon. Daarover zijn landelijke afspraken gemaakt, die moeten voorkomen dat proefpersonen gelokt worden met te hoge vergoedingen en daardoor misschien dingen doen die ze normaal niet zouden doen. Alle onderzoeken zijn veilig om aan deel te nemen. De vergoeding kan daarom nooit hoger zijn omdat er meer risico is.