proefpersoon nl logo

Een onderzoek naar jeuk na toediening van een bestaand middel in de huid bij mensen met atopisch eczeem. Deel B.

man vrouw 18 - 65 jaar vergoeding Vergoeding € 1.285,-
niet roken
 
Niet roken

Deelnemerscategorie:

 • Mannen en vrouwen met atopisch (constitutioneel) eczeem
 • Tussen de 18 en 65 jaar
 • Licht huidtype (type I of II)
 • Niet roken

Het onderzoek:

Het onderzoeksmiddel is een geregistreerd middel dat zorgt voor het opwekken van jeuk wanneer dit wordt toegediend in de huid van gezonde vrijwilligers of van patiënten met atopisch eczeem. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in het proces wat zich in de huid afspeelt na toediening van het middel in de huid. Daarnaast zijn wij ook geïnteresseerd of er verschil is in de waarneming van jeuk tussen gezonde vrijwilligers en patiënten met atopisch eczeem. Dit is waardevol om te weten voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen jeuk in de toekomst.

Bij injectie in de huid zorgt het onderzoeksmiddel voor vaatverwijding en het ontstaan van plotselinge jeuk. Op de plek van de injectie is een rood bultje te zien, die te vergelijken is met een muggenbult. De jeuk kan gebruikt worden als model om het effect van (nieuwe) middelen, die jeuk tegengaan, te onderzoeken.

Tijdens het onderzoek zal er 4x een huidbiopt worden afgenomen. Een biopt is het afnemen van een stukje weefsel, in dit geval een stukje huid van ongeveer 3 mm.

Planning:

Voorafgaand aan het onderzoek:

 • Informatiegesprek (duur: 1 uur)
 • Medische keuring (duur: 1 uur)

Het onderzoek:

 • 3 bezoeken (1x 6 uur en 2x 4 uur).

In verband met de wereldwijde coronavirus epidemie heeft het CHDR besloten momenteel geen onderzoeken op te starten. Wij kunnen op dit moment helaas geen planning communiceren.

Bijzondere omstandigheden:

 • Alcohol: niet toegestaan vanaf 24 uur voor medische keuring en 24 uur voor elke onderzoeksdag
 • Drugs: niet toegestaan vanaf 2 weken voor keuring t/m eind onderzoek
 • Geneesmiddelen: eczeem gerelateerde medicijnen in overleg met de studiearts. Overige medicatie niet toegestaan
 • Blootstelling van de rug aan hoge doses UV-straling (zonnebaden, zonnebank) is niet toegestaan vanaf 3 weken voor start onderzoek
 • Anticonceptie: betrouwbare vorm vereist

Vergoeding:

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een bruto vergoeding van € 1.285,00.
Dit is exclusief reiskosten. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km, max. 200 km enkele reis). Reiskosten voor het informatiegesprek worden alleen vergoed als de medische keuring bezocht wordt.

Algemene informatie:

Indien u langs komt voor een medische keuring vragen wij of u een ID-kaart of paspoort mee wilt nemen. Wij maken dan een veilige kopie en dekken overbodige gegevens af zoals bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN). Met deze gegevens bekijken wij of u de afgelopen 3 maanden hebt meegedaan aan een medisch onderzoek. (zie: is meedoen veilig?)

Direct aanmelden

Aanmelden als vrijwilliger voor geneesmiddelenonderzoek bij het CHDR is altijd vrijblijvend.