proefpersoon nl logo

Een onderzoek naar afweercellen bij hart- en vaatziekten. Deel A.

man Vanaf 45 jaar vergoeding Vergoeding € 195,-

 
 

Deelnemerscategorie:

Voor dit onderzoek zoeken wij gezonde mannen vanaf 45 jaar die roken (minimaal 15 packyears*).

*Een packyear wordt als volgt berekend: het aantal pakjes per dag, vermenigvuldigd met het aantal jaar dat u rookt. Bijvoorbeeld: 1 pakje per dag, 20 jaar lang = 1 x 20 = 20 packyears.

Het onderzoek:

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd. De belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten is aderverkalking. Iedereen ontwikkelt aderverkalking gedurende zijn of haar leven, het leidt alleen niet bij iedereen tot de gevolgen van aderverkalking zoals een hartaanval. Vooral over de rol van afweercellen binnen aderverkalking is nog veel onbekend.
In het huidige onderzoek willen we het gedrag en de aanwezigheid van afweercellen in het bloed en vetweefsel van rokende mannen onderzoeken. Dit zal leiden tot meer kennis over de rol van deze afweercellen bij aderverkalking.

Planning:

Voorafgaand aan het onderzoek is een medische keuring (1 uur).
Het onderzoek bestaat uit een bezoek van ongeveer 1 uur waarin onder andere een vetweefsel biopt wordt afgenomen.

De planning gaat in overleg met de onderzoeker.

Bijzondere omstandigheden:

Wij vragen de vrijwilligers om gedurende hun verblijf op het CHDR geen alcohol te nuttigen, en vanaf 24 uur voor de onderzoeksdag. Er mag gedurende de looptijd van het onderzoek geen drugs, waaronder cannabis, gebruikt worden. Het gebruik van medicatie is niet toegestaan vanaf 2 weken voor de onderzoeksdag. In het CHDR gebouw is roken geheel niet toegestaan.

Vergoeding:

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een bruto vergoeding van € 195,00.
Dit is exclusief reiskosten. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km, max. 200 km enkele reis) voor elke reis.

Algemene informatie:

Indien u langs komt voor een medische keuring vragen wij of u een ID-kaart of paspoort mee wilt nemen. Wij maken dan een veilige kopie en dekken overbodige gegevens af zoals bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN). Met deze gegevens bekijken wij of u de afgelopen 3 maanden hebt meegedaan aan een medisch onderzoek. (zie: is meedoen veilig?)

Direct aanmelden

Aanmelden als vrijwilliger voor geneesmiddelenonderzoek bij het CHDR is altijd vrijblijvend.