Chronische neuropathische pijn

Het CHDR doet regelmatig onderzoek naar de behandeling van pijn. Chronische neuropathische pijn is lastig te behandelen en reageert vaak niet goed op normale pijnstillers. Het CHDR voert op dit moment in samenwerking met het LUMC een groot onderzoek uit naar het effect van cannabisolie bij patiënten met chronische neuropathische pijn.

Chronische neuropathische pijn

Het CHDR doet regelmatig onderzoek naar de behandeling van pijn. Chronische neuropathische pijn is lastig te behandelen en reageert vaak niet goed op normale pijnstillers. Het CHDR voert op dit moment in samenwerking met het LUMC een groot onderzoek uit naar het effect van cannabisolie bij patiënten met chronische neuropathische pijn.

Wat is chronische neuropathische pijn?

Neuropathische pijn, beter bekend als zenuwpijn, is een vorm van pijn die ontstaat door beschadigingen aan een specifieke zenuw, of meerdere zenuwen. De pijn treedt vaak aan één kant van het lichaam op, is bijna altijd chronisch en kan maanden tot jaren aanhouden en soms niet meer weggaan. De pijn kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige patiënten ervaren pijn zonder dat er een duidelijke pijnprikkel is. Het kan ook voorkomen dat er pijn wordt gevoeld van een prikkel die normaal gesproken juist géén pijn hoort te doen, bijvoorbeeld het gevoel van kleding op de huid (allodynie genoemd). Ook kunnen er in delen van het lichaam pijnlijke sensaties die lijken op elektrische schokken of tintelingen, of spontane pijnscheuten.
Chronische neuropathische pijn kan verschillende oorzaken hebben, en bij verschillende aandoeningen voorkomen. Zo komt het regelmatig voor bij mensen met diabetes of MS, maar het kan ook ontstaan na een hersenbloeding, hernia, bij kanker of door chemotherapie.
Omdat chronische neuropathische pijn lastig te behandelen kan zijn en niet goed reageert op de normale pijnstillers (paracetamol, ibuprofen of opioïden) zijn er speciale behandelingen nodig die specifiek op de overprikkeling van de zenuwen werken. Om de kwaliteit van het dagelijks leven te verbeteren worden er daarnaast vaak behandelingen bij de psycholoog of fysiotherapeut gestart. 

Onderzoek naar medicinale cannabis voor de behandeling van pijn

Cannabis wordt al lange tijd gebruikt voor verschillende therapeutische doeleinden, waaronder pijnverlichting. In Nederland mag cannabis sinds 2003 worden voorgeschreven door artsen en apothekers. Er zijn dan ook verschillende producten met medicinale cannabis te verkrijgen. De laatste jaren is de interesse in (medicinale) cannabis in klinisch onderzoek toegenomen. De meest bekende werkzame stoffen in de cannabis plant zijn THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol). THC is de stof die zorgt voor het bekende ‘high’ gevoel. Voor sommige mensen geeft THC ook een pijnstillend effect. CBD heeft daarentegen geen psychoactieve werking. Er wordt gedacht dat als CBD in combinatie THC gebruikt wordt, de bijwerkingen van THC zoals angst en het ‘high’ gevoel verminderd worden.

Het CHDR en onderzoek naar pijn en de effecten van cannabis

We doen regelmatig onderzoek naar pijn, zowel bij gezonde vrijwilligers als bij patiënten. Om bij gezonde vrijwilligers het effect van pijnmedicatie te onderzoeken, gebruiken we bij het CHDR de PainCart. Dit is een testbatterij waarmee de reactie op pijnlijke prikkels kan worden gemeten. Er wordt gebruik gemaakt van hitte, kou, druk en elektrische schokjes als pijnprikkel. Zo kunnen we onderzoeken of een pijnstillend middel de reactie op deze pijnprikkels vermindert. 

Het CHDR heeft ook onderzoek gedaan naar de effecten van CBD in combinatie met THC bij gezonde vrijwilligers. Er werd onderzocht of CBD de nadelige effecten van THC kan verminderen. Meer informatie over dit onderzoek vindt u onder het kopje ‘Afgeronde onderzoeken’. 

Op dit moment voert Het CHDR in samenwerking met het LUMC een onderzoek uit naar de effecten van cannabisolie met THC bij hpatiënten met chronische neuropathische pijn. Omdat het niet bekend is voor welke soorten pijn cannabis werkzaam is, wordt in dit onderzoek gekeken naar de effecten van cannabisolie bij patiënten met verschillende achterliggende oorzaken van de neuropathische pijn. De patiënten die wij zoeken voor het onderzoek kunnen chronische neuropathische pijn hebben door bijvoorbeeld diabetes, MS of een hernia. Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke groepen patiënten gebaat zijn bij het gebruik van medicinale cannabis, en welke groepen patiënten geen of minder pijnstillend effect ervaren van cannabisolie. Zo hopen we dat in de toekomst patiënten gerichter behandeld kunnen worden. Het onderzoek valt onder het ZonMw programma ‘Goed gebruik geneesmiddelen’, met als doel om geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger in te zetten. Meer informatie over dit onderzoek bij het CHDR vindt u hieronder.

CHDR

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.